Home Uncategorized • Praca wspomagana

Praca wspomagana

 - 

Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych realizuje pilotażowy program pod hasłem „Praca wspomagana – równe szanse w życiu„. Jest to program skierowany do osób niepełnosprawnych szukających zatrudnienia, którym w powrocie na rynek pracy pomagają specjalni koordynatorzy. Projekt realizowany jest już drugi rok. Do końca lutego trwa rekrutacja chętnych do udziału w programie.

Author:redaktor